องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 111
  3 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การออกให้บริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 111
  3 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 115
  3 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 112
  2 เม.ย. 2563    คำสั่ง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบล ไปปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 109
  27 มี.ค. 2563    ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 147
  26 มี.ค. 2563    มาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงานมหรสพที่ใช้รถแห่ดนตรีสด 150
  26 มี.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การแถลงข่าวของศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาล 165
  5 มี.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 2563 154
  2 มี.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 2563 131
  27 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 121
  25 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 119
  25 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 114
  21 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 106
  20 ก.พ. 2563    รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 16 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 #กรมควบคุมโรค 107
  13 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 109
  11 ก.พ. 2563    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 105
  6 ก.พ. 2563    ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศอันเกิดจากการเผาอ้อย 149
  5 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 112
  27 ม.ค. 2563    ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบล 113


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] หน้าที่ 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]