องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2565 ด้านปศุสัตว์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2565 ด้านปศุสัตว์    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2565 ด้านปศุสัตว์
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :