องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 


  โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันสาธารณภัย ประจำปี 2565[วันที่ 6 ก.ค. 2565][ผู้อ่าน 125]
 
  24 พฤษภาคม "วันป่าชุมชนแห่งชาติ"[วันที่ 23 พ.ค. 2565][ผู้อ่าน 121]
 
  ภาพกิจกรรม "แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[วันที่ 25 เม.ย. 2565][ผู้อ่าน 212]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7[วันที่ 16 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 182]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6[วันที่ 15 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 121]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5[วันที่ 14 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 136]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3[วันที่ 10 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 122]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1[วันที่ 8 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 127]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2[วันที่ 7 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 126]
 
  นโยบาย "์No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้"[วันที่ 3 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 127]
 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง[วันที่ 1 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 122]
 
  การประชุมผู้บริหารและบุคลากรของ อบต.มดแดง[วันที่ 23 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 105]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]