องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 


  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก[วันที่ 24 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 61]
 
  โทษของยาเสพติด[วันที่ 24 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง[วันที่ 29 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 217]
 
  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต์[วันที่ 29 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 174]
 
  การแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[วันที่ 10 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 295]
 
  ขอเชิญโหวตให้คะแนนความพึงพอใจ[วันที่ 28 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 151]
 
  หน้าฝนนี้ ระวังสุขภาพเด็กเล็ก เสี่ยวป่วยง่าย โรคติดต่อที่พบบ่อยหน้าฝนคือ โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่[วันที่ 24 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 164]
 
  การจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกครัวเรือน[วันที่ 24 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 166]
 
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ[วันที่ 11 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 145]
 
  กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[วันที่ 11 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 146]
 
  รับมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่ส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2562[วันที่ 21 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 171]
 
  ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 1 เม.ย. 2563][ผู้อ่าน 189]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]