องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :