องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงค์เคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :