องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์


ประกาศอำเภอศรีประจันต์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือ (แบบ กษ.01) ของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศอำเภอศรีประจันต์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือ (แบบ กษ.01) ของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)    เอกสารประกอบ ประกาศอำเภอศรีประจันต์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือ (แบบ กษ.01) ของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :