องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ข่าวการประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

    รายละเอียดข่าว

กระทรวงยุติธรรม ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและจำเลยได้ทราบถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาได้ดังนี้

1. กรณีผู้เสียหายสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และสถานีตำรวจทุกแห่งทั้งประเทศ

2. กรณีจำเลยสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดทั้ง 76 เรือนจำ ทัณฑสถานทุกแห่ง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทุกแห่งทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 หรือ www.rlpd.go.th    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :