องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ข่าวการประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :