องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 432 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 พ.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกระทำจากผู้ไม่หวังดีและเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย 122
  17 พ.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง กำก่อนออกกำลังกายทุกวันพุธจัดลูกน้ำยุงลาย 182
  16 พ.ค. 2560    โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพการถักกระเป๋าด้วยเชือกในกลุ่มสตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในตำบลมดแดง 132
  15 พ.ค. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 128
  26 เม.ย. 2560    การประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 124
  20 เม.ย. 2560    ขอประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รับรองพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 169
  12 เม.ย. 2560    ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 และประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 117
  15 มี.ค. 2560    การรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสั2560งกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 179
  15 ก.พ. 2560    มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2560 174
  10 ก.พ. 2560    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) 123
  7 ก.พ. 2560    ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 122
  31 ม.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 128
  26 ม.ค. 2560    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2560 117
  20 ม.ค. 2560    ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 120
  30 ธ.ค. 2559    การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม One Stop Service ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 146
  22 ธ.ค. 2559    การขึ้นทะเบียนเพื่อขอเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560 190
  22 ธ.ค. 2559    ขอเชิญร่วมข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา 119
  22 ธ.ค. 2559    ประกาศแผนการส่งน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/2560 ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร 169
  15 ธ.ค. 2559    ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2560 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 121
  15 ธ.ค. 2559    ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 188


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] หน้าที่ 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]