องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 432 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 เม.ย. 2566    ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกตรกรผู้ปลูกข้าว 3
  7 เม.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถื่นอื่น 5
  4 เม.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 4
  4 เม.ย. 2566    ประกาศ เรื่อง พื้นที่ควบคุมการเผาอ้อย 4
  4 เม.ย. 2566    ประกาศคณะกรรมการว่าด้วย ฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 4
  30 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการ ประจำสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  29 มี.ค. 2566    ประกาศแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 เรื่อง ปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 บนทางหลวงหมาย 304 เป็นการชั่วคราว 6
  28 มี.ค. 2566    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2566 7
  28 มี.ค. 2566    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 8
  27 มี.ค. 2566    ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 8
  27 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง พ.ศ. 2566 7
  24 มี.ค. 2566    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566 5
  24 มี.ค. 2566    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566 4
  23 มี.ค. 2566    ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การรับสมัครผุ้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อรับรางวัล " ประชาบดี" ประจำ2566 4
  23 มี.ค. 2566    ประกาศคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 4
  22 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 5
  22 มี.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์บริการจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อบริการประชาชน 4
  22 มี.ค. 2566    ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 5
  21 มี.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์เกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่เพาะปลูกข้าวต่อเนื่องหลังเก็บเกี่ยว 4
  20 มี.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ 5


[ 1 ] หน้าที่ 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]