องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 432 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ก.พ. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร 11
  14 ก.พ. 2566    สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน ครั้งที่ 2 11
  10 ก.พ. 2566    ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ช่องจราจร 4 ช่องจราจรเต็มรูปแบบ 11
  10 ก.พ. 2566    ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 26
  9 ก.พ. 2566    ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 12
  9 ก.พ. 2566    ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 7
  9 ก.พ. 2566    ประกาศสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (จมภ.) ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสึพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 7
  7 ก.พ. 2566    ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง 10
  7 ก.พ. 2566    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2566 6
  1 ก.พ. 2566    ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ 2566 7
  31 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร MI Japan ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) 10
  31 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 12) 6
  19 ม.ค. 2566    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 14
  19 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 1/2566 21
  18 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
  18 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง พื้นที่ควบคุมการเผาอ้อย 10
  13 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9
  22 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2565 10
  22 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2565 13
  22 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 12


[ 1 ][ 2 ][ 3 ] หน้าที่ 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]