องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  16 ก.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เนื่องจากเหตุพิเศษ 122
  29 มิ.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 160
  9 มิ.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 138
  14 พ.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 127
  7 พ.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 119
  28 เม.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 143
  28 เม.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 164
  9 เม.ย. 2564    เรียกประชุมสภา อบต.มดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 62
  31 มี.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 134
  25 มี.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 120
  16 มี.ค. 2564    ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 161
  15 ก.พ. 2564    ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 120
  11 ก.พ. 2564    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 62
  9 ก.พ. 2564    ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี 110
  3 ก.พ. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลมดแดง 128
  1 ก.พ. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 122
  28 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 147
  22 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 112
  22 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 141
  18 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 133


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] หน้าที่ 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]