องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 432 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 ก.พ. 2564    ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 123
  11 ก.พ. 2564    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 70
  9 ก.พ. 2564    ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี 119
  3 ก.พ. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลมดแดง 135
  1 ก.พ. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 129
  28 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 163
  22 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 117
  22 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 152
  18 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 148
  18 ม.ค. 2564    โครงการ "คนดีศรีสุพรรณ" 128
  30 ธ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 126
  25 ธ.ค. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 109
  18 ธ.ค. 2563    ขอเชิญผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ตำบลมดแดงที่ยังไม่การอบรมลงทะเบียนผ่าน QR Code ของกรมอนามัย 161
  14 ธ.ค. 2563    ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษที่เกิดจากบุหรี่ 126
  3 ธ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 123
  3 ธ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 163
  24 พ.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 126
  23 พ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 182
  11 พ.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 157
  11 พ.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 125


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] หน้าที่ 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]