องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  22 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 112
  11 ต.ค. 2561    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 108
  5 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 104
  1 ต.ค. 2561    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 641
  27 ก.ย. 2561    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 136
  24 ก.ย. 2561    ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง (LPA) ประจำปี 2561 143
  17 ก.ย. 2561    ขอเชิญนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ฟรี) 154
  4 ก.ย. 2561    สำนักงาน คปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งการย้ายที่ตั้งสำนักงานไปทำการสำนักงานแห่งใหม่ 175
  26 ก.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 112
  25 ก.ค. 2561    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 119
  18 ก.ค. 2561    ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 151
  25 มิ.ย. 2561    ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 112
  11 เม.ย. 2561    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2561 116
  7 มี.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 2561 165
  1 มี.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 2561 151
  27 ก.พ. 2561    ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) ประจำปีงบประมาณ 2561 110
  23 ก.พ. 2561    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 114
  19 ก.พ. 2561    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2561 และสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 109
  6 ก.พ. 2561    ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบล ในวันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 112
  2 ก.พ. 2561    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 112


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] หน้าที่ 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]