องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 432 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  25 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 123
  25 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 118
  21 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 111
  20 ก.พ. 2563    รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 16 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 #กรมควบคุมโรค 111
  13 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 116
  11 ก.พ. 2563    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 109
  6 ก.พ. 2563    ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศอันเกิดจากการเผาอ้อย 165
  5 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 121
  27 ม.ค. 2563    ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบล 120
  27 ม.ค. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 112
  27 ธ.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 120
  27 ธ.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 176
  23 ธ.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 165
  23 ธ.ค. 2562    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 141
  20 ธ.ค. 2562    การจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอศรีประจันต์คัพ" ประจำปี 2563 159
  20 ธ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง การดำเนินการ โครงการกีฬาตำบลมดแดงต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 171
  13 ธ.ค. 2562    ขอประชาสัมพันธ์ไม่ทำนาปรัง และใช้น้ำอย่างประหยัด 117
  28 พ.ย. 2562    1 มกราคม 2563 งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 158
  28 พ.ย. 2562    ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 204
  20 พ.ย. 2562    มาตรการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 161


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] หน้าที่ 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]