องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 432 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  29 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค.2565 - 31 มี.ค.2566) 40
  20 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ 2566 57
  16 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 58
  16 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 47
  15 ก.ย. 2565    กำหนดแผนการออกหน่วยบริการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 46
  7 ก.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 48
  6 ก.ย. 2565    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 31
  1 ก.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์เกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระไม่เพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว 53
  31 ส.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 71
  23 ส.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8ฯ 53
  23 ส.ค. 2565    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) 54
  19 ส.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี 56
  26 ก.ค. 2565    แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย 124
  22 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 62
  20 ก.ค. 2565    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรัรบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 65
  11 ก.ค. 2565    เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 66
  30 มิ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปี พ.ศ. 2565 68
  15 มิ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่่วนตำบลสายงานผู้บริหาร 79
  25 เม.ย. 2565    เรียกประชุมสภา อบต.มดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 98
  18 เม.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง รูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 134


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าที่ 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]