องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 551 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง พ.ศ. 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]37
122 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]40
123 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]39
124 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การรับสมัครผุ้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อรับรางวัล " ประชาบดี" ประจำ2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]37
125 ประกาศคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]39
126 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 22 มี.ค. 2566 ]41
127 ประชาสัมพันธ์บริการจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อบริการประชาชน [ 22 มี.ค. 2566 ]40
128 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2566 ]38
129 ประชาสัมพันธ์เกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่เพาะปลูกข้าวต่อเนื่องหลังเก็บเกี่ยว [ 21 มี.ค. 2566 ]38
130 ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ [ 20 มี.ค. 2566 ]42
131 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกตรกรผู้ปลูกข้าว [ 20 มี.ค. 2566 ]39
132 คู่มือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 17 มี.ค. 2566 ]45
133 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]41
134 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]40
135 ประกาศเทศบาลตำบลอู่ทอง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 13 มี.ค. 2566 ]45
136 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 8 มี.ค. 2566 ]44
137 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 8 มี.ค. 2566 ]43
138 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) [ 8 มี.ค. 2566 ]66
139 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 [ 3 มี.ค. 2566 ]55
140 การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]51
141 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการเเบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราชฎร พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]49
142 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) [ 2 มี.ค. 2566 ]44
143 ประกาศองค์การบิหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 2 มี.ค. 2566 ]40
144 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]48
145 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งว่าง [ 24 ก.พ. 2566 ]46
146 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 [ 22 ก.พ. 2566 ]58
147 ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน [ 21 ก.พ. 2566 ]48
148 การคัดเลือกและยกย่อง "คนดีศรีจังหวัด " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]67
149 ประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบแรงงานย่อย " งานที่มั่นคง กับคนที่มีคุณภาพ" [ 17 ก.พ. 2566 ]61
150 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]42
151 ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร [ 14 ก.พ. 2566 ]44
152 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน ครั้งที่ 2 [ 14 ก.พ. 2566 ]42
153 ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ช่องจราจร 4 ช่องจราจรเต็มรูปแบบ [ 10 ก.พ. 2566 ]41
154 ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 10 ก.พ. 2566 ]57
155 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]41
156 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 9 ก.พ. 2566 ]38
157 ประกาศสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (จมภ.) ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสึพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 [ 9 ก.พ. 2566 ]37
158 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง [ 7 ก.พ. 2566 ]49
159 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]49
160 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]46
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14