องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ข่าวการประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

    รายละเอียดข่าว

ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 3 อัตรา

1. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (เลขที่ตำแหน่ง 66-3-04-2102-001) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

2. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (เลขที่ตำแหน่ง 66-3-05-2103-001) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

3. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (เลขที่ตำแหน่ง 66-3-06-2104-001) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

     เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :