องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 551 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม จากทางแยกเข้าบ้านนายสุชิน วรรณชาลี ถึงบริเวณที่นานายฉาย นุชสงดี หมู่ที่ 2 บ้านมดแดง กว้าง 3เมตร ยาว 364 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,092 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจั [ 19 เม.ย. 2567 ]1
2 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 17 เม.ย. 2567 ]1
3 ประกาศ เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2567 (รับแจ้งอุบัติเหตุ 7 วัน อันตราย ในเขตพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง) [ 11 เม.ย. 2567 ]0
4 ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อันเกิดจากการเผาอ้อย [ 4 เม.ย. 2567 ]2
5 ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 [ 4 เม.ย. 2567 ]1
6 ประกาศ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาด [ 4 เม.ย. 2567 ]1
7 ประกาศ เรื่องใช้แผนสุขภาพชุมชนและแผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 2 เม.ย. 2567 ]1
8 ประกาศ เรื่อง รูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]1
9 ประกาศ การจัดแข่งขัยฟุตบอลมวลชน "อำเภอศรีประจันต์คัพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 มี.ค. 2567 ]3
10 ประกาศ เรื่อง การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]6
11 ประกาศ เรื่อง แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (ภ.ด.ส.7) [ 13 มี.ค. 2567 ]6
12 ประกาศ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เนื่องจากสาเหตุพิเศษ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก [ 12 มี.ค. 2567 ]5
13 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สูงอายุยืนที่สุดในแต่ละหมู่ [ 11 มี.ค. 2567 ]2
14 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสื่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 6 มี.ค. 2567 ]7
15 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 6 มี.ค. 2567 ]289
16 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 6 มี.ค. 2567 ]7
17 ประกาศ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เนื่องจากสาเหตุพิเศษ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก [ 4 มี.ค. 2567 ]3
18 ประกาศ แนวทางการดำเนินการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสม รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]3
19 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2567 ]3
20 ประกาศ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]3
21 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด [ 14 ก.พ. 2567 ]11
22 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 12 ก.พ. 2567 ]5
23 ประกาศ เรื่อง มาตราการควบคุมการเผาในที่โล่ง [ 7 ก.พ. 2567 ]3
24 การส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับ [ 6 ก.พ. 2567 ]6
25 ประกาศ เรื่อง พื้นที่ควบคุมการเผาอ้อย [ 30 ม.ค. 2567 ]55
26 ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 [ 30 ม.ค. 2567 ]9
27 เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด [ 30 ม.ค. 2567 ]41
28 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 26 ม.ค. 2567 ]3
29 เรื่อง รับสมัครนนักเรียนเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ [ 24 ม.ค. 2567 ]15
30 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]8
31 ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตราการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อันเกิดจากการเผาอ้อย [ 15 ม.ค. 2567 ]2
32 เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงใสสะอาด 2567 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 10 ม.ค. 2567 ]8
33 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]7
34 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ประกวดร้องเพลงไทยสากล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]7
35 ประกาศ เรื่อง โครงการประกวดคลิปวิดีโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]13
36 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]42
37 ประกาศ ร่าง บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... [ 8 ธ.ค. 2566 ]3
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของระชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... [ 8 ธ.ค. 2566 ]8
39 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย [ 4 ธ.ค. 2566 ]11
40 ประกาศ เรื่อง การคัดแยกขยะ [ 4 ธ.ค. 2566 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14