องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 563 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายชื่อนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗ [ 9 พ.ค. 2567 ]2
2 ประกาศ เรื่อง เปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]5
3 ประกาศรายชื่อนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]6
4 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางแยกเข้าบ้านนายสุชิน วรรณชาลี ถึงบริเวณที่นานายฉาย นุชสงดี หมู่ที่ ๒ บ้านมดแดง ตำบลมดแดง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม้น้อยกว่า ๑,๐๙๒ ตารางเมตร องค์ก [ 30 เม.ย. 2567 ]5
5 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมคุมการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงายวันงดดื่มสุราแห่งชาติ [ 26 เม.ย. 2567 ]8
6 ภัยสุขภาพที่มาในฤดูร้อน [ 26 เม.ย. 2567 ]8
7 ประกาศ เรื่อง ร้อนนี้ระวัง 5 โรค ที่มาจากอาหารและน้ำ [ 26 เม.ย. 2567 ]7
8 ฮีทสโตรก ภัยเสี่ยงถึงชีวิตจากโรคลมแดด [ 26 เม.ย. 2567 ]7
9 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลเพื่อสนันสนุนการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2567 ]8
10 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 24 เม.ย. 2567 ]5
11 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 24 เม.ย. 2567 ]6
12 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม จากทางแยกเข้าบ้านนายสุชิน วรรณชาลี ถึงบริเวณที่นานายฉาย นุชสงดี หมู่ที่ 2 บ้านมดแดง กว้าง 3เมตร ยาว 364 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,092 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจั [ 19 เม.ย. 2567 ]7
13 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 17 เม.ย. 2567 ]6
14 ประกาศ เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2567 (รับแจ้งอุบัติเหตุ 7 วัน อันตราย ในเขตพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง) [ 11 เม.ย. 2567 ]5
15 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 5 เม.ย. 2567 ]0
16 ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อันเกิดจากการเผาอ้อย [ 4 เม.ย. 2567 ]8
17 ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 [ 4 เม.ย. 2567 ]6
18 ประกาศ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาด [ 4 เม.ย. 2567 ]6
19 ประกาศ เรื่องใช้แผนสุขภาพชุมชนและแผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 2 เม.ย. 2567 ]6
20 ประกาศ เรื่อง รูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]7
21 ประกาศ การจัดแข่งขัยฟุตบอลมวลชน "อำเภอศรีประจันต์คัพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 มี.ค. 2567 ]9
22 ประกาศ เรื่อง การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]13
23 ประกาศ เรื่อง แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (ภ.ด.ส.7) [ 13 มี.ค. 2567 ]13
24 ประกาศ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เนื่องจากสาเหตุพิเศษ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก [ 12 มี.ค. 2567 ]12
25 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สูงอายุยืนที่สุดในแต่ละหมู่ [ 11 มี.ค. 2567 ]8
26 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสื่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 6 มี.ค. 2567 ]12
27 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 6 มี.ค. 2567 ]299
28 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 6 มี.ค. 2567 ]12
29 ประกาศ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เนื่องจากสาเหตุพิเศษ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก [ 4 มี.ค. 2567 ]8
30 ประกาศ แนวทางการดำเนินการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสม รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]9
31 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2567 ]8
32 ประกาศ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]8
33 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด [ 14 ก.พ. 2567 ]16
34 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 12 ก.พ. 2567 ]13
35 ประกาศ เรื่อง มาตราการควบคุมการเผาในที่โล่ง [ 7 ก.พ. 2567 ]11
36 การส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับ [ 6 ก.พ. 2567 ]11
37 ประกาศ เรื่อง พื้นที่ควบคุมการเผาอ้อย [ 30 ม.ค. 2567 ]61
38 ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 [ 30 ม.ค. 2567 ]15
39 เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด [ 30 ม.ค. 2567 ]46
40 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 26 ม.ค. 2567 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15