องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ข่าวการประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลอู่ทอง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลอู่ทอง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)  จำนวน  1  อัตรา

2. นายช่างโยธา (ปง./ชง.)  จำนวน  2  อัตรา    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลอู่ทอง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :