องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ข่าวการประชาสัมพันธ์


การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

    รายละเอียดข่าว

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542    เอกสารประกอบ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :