องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 581 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]161
342 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]149
343 คำสั่ง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบล ไปปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]150
344 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) [ 27 มี.ค. 2563 ]206
345 มาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงานมหรสพที่ใช้รถแห่ดนตรีสด [ 26 มี.ค. 2563 ]218
346 ประชาสัมพันธ์การแถลงข่าวของศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาล [ 26 มี.ค. 2563 ]230
347 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]215
348 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]189
349 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 27 ก.พ. 2563 ]165
350 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.พ. 2563 ]160
351 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 25 ก.พ. 2563 ]155
352 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 21 ก.พ. 2563 ]148
353 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 16 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 #กรมควบคุมโรค [ 20 ก.พ. 2563 ]150
354 ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]148
355 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 ก.พ. 2563 ]148
356 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศอันเกิดจากการเผาอ้อย [ 6 ก.พ. 2563 ]212
357 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.พ. 2563 ]173
358 ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบล [ 27 ม.ค. 2563 ]160
359 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]149
360 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน [ 27 ธ.ค. 2562 ]162
361 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]216
362 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 23 ธ.ค. 2562 ]208
363 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 23 ธ.ค. 2562 ]179
364 การจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอศรีประจันต์คัพ" ประจำปี 2563 [ 20 ธ.ค. 2562 ]202
365 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง การดำเนินการ โครงการกีฬาตำบลมดแดงต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 [ 20 ธ.ค. 2562 ]207
366 ขอประชาสัมพันธ์ไม่ทำนาปรัง และใช้น้ำอย่างประหยัด [ 13 ธ.ค. 2562 ]157
367 1 มกราคม 2563 งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว [ 28 พ.ย. 2562 ]197
368 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]244
369 มาตรการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 [ 20 พ.ย. 2562 ]204
370 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562 [ 20 พ.ย. 2562 ]213
371 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 พ.ย. 2562 ]200
372 การเลือกซื้ออาหารปลอดสารพิษ [ 13 พ.ย. 2562 ]149
373 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]155
374 รายงานผลแบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการ (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]146
375 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 2/2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]175
376 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 2/2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]209
377 ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี [ 11 ก.ย. 2562 ]207
378 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) [ 26 ส.ค. 2562 ]155
379 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ส.ค. 2562 ]213
380 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]158
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15