องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 563 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำตำบลมดแดง [ 24 ส.ค. 2566 ]56
82 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพัมธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]58
83 ประกาศ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการณ์และการให้บริการประชาชน นอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]27
84 กิจกรรมรณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]53
85 ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกการสรรหาและการเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ก.ค. 2566 ]72
86 ประกาศ รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ อบต.มดแดง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]47
87 ประกาศ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา [ 1 ก.ค. 2566 ]46
88 ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการณ์และการให้บริการประชาชน นอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]25
89 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง [ 29 มิ.ย. 2566 ]62
90 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]74
91 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอห่งชาติ [ 21 มิ.ย. 2566 ]61
92 แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 มิ.ย. 2566 ]64
93 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เรื่องกำหนดอัตรดอกเบี้ยเงินฝากออทรัพย์พิเศษ และกำหนดการรับฝากเงินของสมาชิก [ 19 มิ.ย. 2566 ]67
94 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]58
95 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 (งวดที่ 32) [ 12 มิ.ย. 2566 ]58
96 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแก้ไขฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)ในบรรยากาศโดยทั่วไป [ 6 มิ.ย. 2566 ]59
97 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 6 มิ.ย. 2566 ]53
98 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการณ์และการให้บริการประชาชน นอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]23
99 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 24 พ.ค. 2566 ]59
100 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]63
101 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนการใช้งานแอปพลิเคชัน "ThaiD" [ 16 พ.ค. 2566 ]57
102 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกตรกรผู้ปลูกข้าว [ 15 พ.ค. 2566 ]59
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 12 พ.ค. 2566 ]65
104 6 ช่องทาง การให้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี [ 10 พ.ค. 2566 ]54
105 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 8 พ.ค. 2566 ]56
106 โครงการกีฬาตำบลมดแดงต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]47
107 ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]50
108 ประกาศ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 2 พ.ค. 2566 ]54
109 การยกระดับมาตราการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 [ 2 พ.ค. 2566 ]57
110 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]51
111 ภัยสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 [ 1 พ.ค. 2566 ]48
112 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) [ 30 เม.ย. 2566 ]51
113 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]44
114 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]39
115 เปิดรับอาสาสมัครเพื่อแบ่งปันเรื่องราว [ 20 เม.ย. 2566 ]44
116 ประชาสัมพันธ์ดครงการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]36
117 ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]44
118 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]39
119 แบบสอบถาม Google Forms สำรวจความพึงพอใจต่อองค์ความรู้และคู่มือในการแก้ไขปัญหามลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2566 ]46
120 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]39
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15