องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 432 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  27 ธ.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 123
  27 ธ.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 117
  11 ต.ค. 2560    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2560 115
  2 ต.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 122
  2 ต.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง ช่องทางการประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 121
  25 ส.ค. 2560    ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ 2560 211
  9 ส.ค. 2560    การแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 169
  27 ก.ค. 2560    ขอเชิญชวนประดับธงชาติไทย 171
  27 ก.ค. 2560    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 และประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 116
  27 ก.ค. 2560    ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสุพรรณบุรี 332
  6 ก.ค. 2560    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 178
  27 มิ.ย. 2560    ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบล 120
  7 มิ.ย. 2560    รายงานผลคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค ในเขตตำบลมดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 193
  2 มิ.ย. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) ประจำปีงบประมาณ 2560 117
  31 พ.ค. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก) 123
  30 พ.ค. 2560    ประกาศข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2544 125
  30 พ.ค. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก) 118
  26 พ.ค. 2560    แจ้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม 204
  22 พ.ค. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 114
  19 พ.ค. 2560    ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ในการจัดงานวันแม่แห่งชาติปี 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 162


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] หน้าที่ 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]