องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  26 ม.ค. 2559    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 111
  26 ม.ค. 2559    ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2559 126
  18 ธ.ค. 2558    กำหนดเวลาชำระภาษีประจำปี 2559 109
  2 พ.ย. 2558    รายงานผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต.มดแดง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 153
  27 ต.ค. 2558    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 117
  27 ต.ค. 2558    ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 2558 116
  1 ต.ค. 2558    ประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมดแดง 160
  1 ก.ย. 2558    โครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 111
  4 ส.ค. 2558    ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งดการปลูกข้าวของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา 134
  3 ส.ค. 2558    กิจกรรมจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 121
  27 ก.ค. 2558    เรื่องประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 120
  27 ก.ค. 2558    ประชาสัมพันธ์การรับฟังการประชุมสถาอบต.มดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี 2558 158
  27 พ.ค. 2558    ประชาสัมพันธ์การรับฟังการประชุมสถาอบต.มดแดง สมัยสวามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 114
  27 เม.ย. 2558    เรื่องประชุมสภาสภาองค์การบริหารา่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 116
  10 เม.ย. 2558    ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี 112
  7 เม.ย. 2558    กศน.ศรีประจันต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 123
  17 มี.ค. 2558    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งครอบครองงาช้างและการค้างาช้าง 111
  10 มี.ค. 2558    การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2558 122
  18 ก.พ. 2558    แผนการจัดโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 110
  13 ก.พ. 2558    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) 112


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] หน้าที่ 17 [ 18 ][ 19 ]