องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 432 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  24 ธ.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำรุงภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 113
  6 ธ.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์เพจเฟชบุ๊คของ สคบ. (Infographic) และ QR Code 177
  3 ธ.ค. 2561    การปฏิรูปประเทศไทยและการปรับปรุงบทบาทกระทรวงมหาดไทย 110
  30 พ.ย. 2561    ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี 110
  28 พ.ย. 2561    ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 167
  21 พ.ย. 2561    ประกาศ เรื่อง ช่องทางการดำเนินการจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 121
  21 พ.ย. 2561    ประกาศ เรื่อง ช่องทางการดำเนินการจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 153
  26 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 123
  24 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) 112
  22 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 116
  11 ต.ค. 2561    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 113
  5 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 108
  1 ต.ค. 2561    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 738
  27 ก.ย. 2561    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 151
  24 ก.ย. 2561    ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง (LPA) ประจำปี 2561 160
  17 ก.ย. 2561    ขอเชิญนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ฟรี) 172
  4 ก.ย. 2561    สำนักงาน คปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งการย้ายที่ตั้งสำนักงานไปทำการสำนักงานแห่งใหม่ 201
  26 ก.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 120
  25 ก.ค. 2561    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 123
  18 ก.ค. 2561    ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 166


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] หน้าที่ 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]